Xin chào,
tôi là
Thủy Phạm

Kinh doanh & đầu tư tại thành phố Hồ Chí Minh. Tôi thích sự đơn giản, thích công việc quản lý, tìm phương pháp mới hiệu quả hơn. Tôi viêt blog để kết nối, chia sẻ kiến thức và trải nghiệm.

itp