icv

PHẠM
NGUYÊN
THỦY

QUẢN TRỊ VIÊN

chk
Kinh doanh & đầu tư tại thành phố Hồ Chí Minh. Tôi thích sự đơn giản, thích công việc quản lý, tìm phương pháp mới hiệu quả hơn. Tôi viêt blog để kết nối, chia sẻ kiến thức và trải nghiệm.

GIỚI THIỆU

Kinh doanh & đầu tư tại thành phố Hồ Chí Minh. Tôi thích sự đơn giản, thích công việc quản lý, tìm phương pháp mới hiệu quả hơn. Tôi viêt blog để kết nối, chia sẻ kiến thức và trải nghiệm.

KINH NGHIỆM

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

CÔNG TY TÀI CHÍNH ELEND

CÔNG TY TÀI CHÍNH ELEND
 • Thực hiện các công việc chuyên môn của Kỹ sư giám sát, bao gồm các phạm vi công việc được quy định
  trong hợp đồng cho các công trình Căn hộ, Nhà Xưởng.
 • Theo dõi, kiểm soát các công tác thi công trước, trong và sau khi thực hiện, đảm bảo các tiêu chí về Chất
  lượng, Tiến độ và An toàn, phù hợp với thiết kế và các Quy chuẩn hiện hành.
 • Kiểm soát, đảm bảo sự phù hợp của các công tác thi công.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

HỘ KINH DOANH QUÀ NHO NHỎ
 • Lên kế hoạch, triển khai, theo dõi thực hiện, các dự án xây dựng nhà ở tư nhân, nhà xưởng, trường học.
 • Quản lý các vấn đề pháp lý, tài lực, nhân lực, đội ngũ thiết kế và xây dựng, nhằm hoàn thành dự án đạt yêu
  cầu.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

KỸ NĂNG

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

CorelDraw 65%
AutoCAD 60%
Photoshop 40%

NGÔN NGỮ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Tiếng Anh
TOEIC 60%
Scroll to Top