Công Cụ Quản Lý Dữ Liệu Miễn Phí Trên Không Gian Mạng

Bạn đã từng nghe nói đến lưu trữ đám mây chưa? Nếu chưa thì mình sẽ giải thích ngắn gọn như thế này: lưu trữ đám mây là một dạng dịch vụ trực tuyến cho phép người dùng sử dụng không gian máy chủ của nhà cung cấp dịch vụ cho việc lưu trữ dữ liệu của mình. Thông qua việc lưu trữ dữ liệu trên không gian mạng này, người dùng có thể tải về dữ liệu của mình bất cứ lúc nào. Ngoài ra, người dùng còn có thể chia sẽ dữ liệu một cách thụ động.

Dropbox

https://www.dropbox.com/referrals/AAArRwTiLDYjj9ZohdwBmt5HoBLB1w_L8ws?src=global9

OneDrive

Google Drive

MEGA

MediaFire

Nextcloud

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *