Tái Chế Chai Nhựa Thành Những Vật Dụng Hữu Ích

Có bao giờ bạn nghĩ về số lượng chai nhựa mà mình đã bỏ vào sọt rác là bao nhiêu trong một tháng chưa? Sẽ rất ngạc nhiên về con số đó nếu bạn có sự phân loại rác thải đấy! Mà khoan đã, chúng có thực sự là rác không? Ý tôi là bạn …

Tái Chế Chai Nhựa Thành Những Vật Dụng Hữu Ích Read More »