Các Nhân Tố Tác Động Vào Nhà

Ánh Nắng Trên Mặt Đất

Trái Đất quay quanh mặt trời trên 1 quỹ đạo phẳng hình elip. Khoảng cách xa & gần nhất tới mặt trời là 152 triệu km & 147 triệu km. Độ nghiêng trung bình của trái đất hiện tại là 23.43672° và đang giảm dần.