Công Cụ Quản Lý Dữ Liệu Miễn Phí Trên Không Gian Mạng

Bạn đã từng nghe nói đến lưu trữ đám mây chưa? Nếu chưa thì mình sẽ giải thích ngắn gọn như thế này: lưu trữ đám mây là một dạng dịch vụ trực tuyến cho phép người dùng sử dụng không gian máy chủ của nhà cung cấp dịch vụ cho việc lưu trữ dữ …

Công Cụ Quản Lý Dữ Liệu Miễn Phí Trên Không Gian Mạng Read More »

Tái Chế Chai Nhựa Thành Những Vật Dụng Hữu Ích

Có bao giờ bạn nghĩ về số lượng chai nhựa mà mình đã bỏ vào sọt rác là bao nhiêu trong một tháng chưa? Sẽ rất ngạc nhiên về con số đó nếu bạn có sự phân loại rác thải đấy! Mà khoan đã, chúng có thực sự là rác không? Ý tôi là bạn …

Tái Chế Chai Nhựa Thành Những Vật Dụng Hữu Ích Read More »